Publikacja przedkonferencyjna

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przedkonferencyjną w formacie PDF.