Opłaty konferencyjne

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nie uzyskaliśmy dofinansowania z ministerstwa, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia następujących opłat konferencyjnych:

1/ ulgowej (dla doktorantów) w wysokości 200 zł (dwieście zł),

2/ normalnej (dla pozostałych uczestników) w wysokości 300 zł (trzysta zł).

W ramach opłaty zapewnione będą:

  1. obiady (7 i 8 września);
  2. bankiet (6 września);
  3. grill/ognisko (7 września);
  4. przerwy kawowe (6-8 września);
  5. materiały konferencyjne;
  6. publikacje pokonferencyjne w czasopismach punktowanych;
  7. imprezy towarzyszące.

Do dyspozycji uczestników przygotowaliśmy następującą ofertę noclegową:

1/ Dom Studenta nr 9 (ul. Cz. Kanafojskiego 8) o standardzie hotelowym, zlokalizowany w kampusie uniwersyteckim, 100 m od Jez. Kortowskiego i 750 metrów od miejsca Kongresu.

Cena za 1 nocleg bez śniadania: pokój 1-osobowy z łazienką 70 zł

pokój 2-osobowy z łazienką 100 zł (50 zł za osobę).

Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio w Fundacji Żak. Termin dokonywania rezerwacji do 31 lipca 2018 r. na adres e-mail: ewa.bartkowiak@zak.olsztyn.pl na hasło Kongres Wazów z informacją o szczegółach rezerwacji.

2/ Hotel HP Park Olsztyn***, Al. Warszawska 119, zlokalizowany przy wjeździe do

Olsztyna od strony Warszawy i 700 metrów od miejsca Kongresu.

Cena za 1 nocleg ze śniadaniem: pokój 1-osobowy z łazienką 170 zł

pokój 2-osobowy z łazienką 180 zł (90 zł za osobę).

Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie u organizatorów Kongresu na załączonym Formularzu Zgłoszeniowym nr 2. Termin dokonywania rezerwacji do 31 lipca 2018 r. na adres e-mail: wazowie2018@gmail.com.

Uwaga! Rezerwacja dokonana bezpośrednio przez uczestnika w Hotelu HP Park

spowoduje wzrost kosztu noclegu do standardowej ceny oferowanej przez hotel.

Opłatę konferencyjną wraz z opłatą za noclegi w Hotelu HP Park należy uiścić do dnia

10 sierpnia 2018 r. na konto Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w

Olsztynie: PKO BP 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386