Month

Lipiec 2018
Szanowni Państwo, przedstawiamy ramowy program Kongresu: 6 września  13.30-15.00 – rejestracja uczestników, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1 (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie) 15.00-16.30 – otwarcie Kongresu i sesja plenarna 16.30-17.00 – przerwa na kawę 17.00-18.30 – obrady w sekcjach 19.30 – uroczysta kolacja (bankiet) – Hotel Park 7 września  10.00-13.00 – obrady (z...
Read More
Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie uzyskaliśmy dofinansowania z ministerstwa, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia następujących opłat konferencyjnych: 1/ ulgowej (dla doktorantów) w wysokości 200 zł (dwieście zł), 2/ normalnej (dla pozostałych uczestników) w wysokości 300 zł (trzysta zł). W ramach opłaty zapewnione będą: obiady (7 i 8 września); bankiet (6 września); grill/ognisko (7...
Read More