Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszamy na I Kongres Badaczy Epoki Wazów, który odbędzie się w Olsztynie w dniach 6-8 września 2018 r. pod hasłem Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668).

Daty nawiązują przede wszystkim do roku inauguracji Kongresu, symbolizują również istotne wydarzenia w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Główną ideą zorganizowania przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum naukowej dyskusji wśród badaczy epoki nowożytnej, zajmujących się ośmioma dekadami panowania dynastii Wazów.

Założeniem I Kongresu jest dyskusja nad różnymi aspektami, które odegrały istotny wpływ na rozwój polsko-litewskiego państwa, jak też przyczyniły się do jego kryzysu. Chcielibyśmy nie tylko podsumować istniejący stan badań, ale i zastanowić się nad problemami, które wymagają intensyfikacji naukowych dociekań.

Mamy nadzieję, że Kongres będzie przedsięwzięciem cyklicznym, o czym również zamierzamy podyskutować.

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przedkonferencyjną w formacie PDF.
Read More
Szanowni Państwo, przedstawiamy program I Kongres Badaczy Epoki Wazów Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668)  Olsztyn, 6-8 września 2018 r. Do pobrania w formacie PDF pod linkiem: I Kongres Wazów_Program
Read More
Szanowni Państwo, przedstawiamy ramowy program Kongresu: 6 września  13.30-15.00 – rejestracja uczestników, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1 (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie) 15.00-16.30 – otwarcie Kongresu i sesja plenarna 16.30-17.00 – przerwa na kawę 17.00-18.30 – obrady w sekcjach 19.30 – uroczysta kolacja (bankiet) – Hotel Park 7 września  10.00-13.00 – obrady (z...
Read More
Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie uzyskaliśmy dofinansowania z ministerstwa, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia następujących opłat konferencyjnych: 1/ ulgowej (dla doktorantów) w wysokości 200 zł (dwieście zł), 2/ normalnej (dla pozostałych uczestników) w wysokości 300 zł (trzysta zł). W ramach opłaty zapewnione będą: obiady (7 i 8 września); bankiet (6 września); grill/ognisko (7...
Read More

Program

Założeniem I Kongresu jest dyskusja nad różnymi aspektami, które odegrały istotny wpływ na rozwój polsko-litewskiego państwa, jak też przyczyniły się do jego kryzysu. Chcielibyśmy nie tylko podsumować istniejący stan badań, ale i zastanowić się nad problemami, które wymagają intensyfikacji naukowych dociekań. Dyskusję zamierzamy przeprowadzić w kilku sekcjach, które będą dotyczyły następujących obszarów:

Ustrój i forma rządów

Blaski i cienie staropolskiego parlamentaryzmu, kultura polityczna i prawna, próby reform i kryzysy ustrojowe, ideolodzy demokracji szlacheckiej tego okresu, ideologia i symbolika władzy monarszej.

Społeczeństwo i kultura

Struktura stanowa, etniczna i wyznaniowa, demografia, życie codzienne, rodzina, margines społeczny, zmiany w świadomości społecznej, komunikacja społeczna (obieg informacji i propaganda), nauka i edukacja katolicka i innowiercza, dwór królewski i magnacki jako ośrodki kultury, Sarmatyzm – kultura i ideologia szlachty.

Wojskowość w czasach Wazów

Organizacja, skład, liczebność, struktura armii koronnej i litewskiej, kadra oficerska, urzędy i ustawodawstwo wojskowe, uzbrojenie, taktyka, finansowanie.

Wazowie i ich czasy w dawnej i współczesnej kulturze

Dziedzictwo epoki w literaturze i sztuce, Wazowie w kulturze pamięci.

Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym co cztery lata, a jego głównym celem jest refleksja nad czasami, które w istotny sposób ukształtowały charakter polsko-litewskiego państwa.

Rejestracja

Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go na adres mailowy konferencji najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie u organizatorów Kongresu na załączonym formularzu. Termin dokonywania rezerwacji do 31 lipca 2018 r. na adres e-mail: wazowie2018@gmail.com.

Miejsce obrad

mapa

Kontakt

wazowie2018@gmail.com

+48 500 023 217

Pozostało do konferencji